mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_countertoday38
mod_vvisit_counteryesterday51
mod_vvisit_counterthis week89
mod_vvisit_counterlast week543
mod_vvisit_counterthis month1429
mod_vvisit_counterlast month11807
mod_vvisit_counterall days398963

We have: 5 guests online
Your IP: 3.92.91.54
 , 
Jul 16, 2024
Инфраструктура Print E-mail
There are no translations available.

“ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ” ООД определя, осигурява и поддържа инфраструктурата, необходима за изпълнение на дейностите, извършвани от дружеството.

ИНФРАСТРУКТУРАТА, ОСИГУРЕНА ОТ КОМПАНИЯТА ВКЛЮЧВА:

Офис помещения – офис находящ се изключително комуникативно и лесно за достъп място в центъра на София. Офисът е оборудван с подходящо за целите и нуждите на работа офис-обзавеждане. 

Комуникации – вътрешни телефонни линии във всяка стая, достатъчен брой външни телефонни линии, факс, електронна поща, постоянен достъп до Интернет за всички служители.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОФИС ОБОРУДВАНЕ:

Компютърни конфигурации и периферни устройства за всички работни места – в необходимия брой, конфигурация и разположение така, че да са удобни за ползване от всички служители на фирмата.

 • Персонални компютри
 • Преносими компютри
 • Сървъри
 • Печатащи устройства
 • Периферия

Печатащи и копирни устройства – в необходимия брой, конфигурация и разположение така, че да осигуряват нормална работа при оптимална производителност на труда.

 • Ploters up to А1+
 • Scanners up to A0+
 • Printers A3, A4

Лицензирани софтуерни пакети в съответствие с конкретните изискванията за всяко работно място – както следва:

Базов софтуер – за всички компютри:

Специализиран софтуер

CAD софтуер

Електротехнически софтуер (индивидуално разработени):

 • MONTAGE - програма за изчисляване на монтажни таблици
 • QUR - програма за решаване на кубично уравнение по данни за изходния режим
 • GEOM - програма за изчисляване геометрията на стоманорешетъчни конструкции
 • CNDRLC - програма за изчисляване на електромеханичните товари на въздушно окачени кабели и проводници
 • CrossCalc - програма за изчисляване провеса на проводника в мястото на преичане по данни от измерване
 • и др.

Електротехнически софтуер - ЕТАP Power Station

Специализиран софтуер за проектиране на фотоволтаични инсталации

Специализиран пакет от софтуерни програми за проектиране на заземителни инсталации

 • Моделиране на почвата по данни от полеви измервания, съставяне на двуслоен модел
 • Моделиране и оразмеряване на заземителната инсталация с отчитане влиянието на естествените заземители
 • Изчисляване на преходно съпротивление
 • Проверка по критерии за допустими допирни и крачни напрежения (по БДС, EN, IEC и IEEE)

Инженерно-конструкторски системи

 • Tower 7 Professional (Radimpex Software)
  - Tower
  - Динамика
  - Оразмеряване на бетон
  - Оразмеряване на стомана
 • ArmCAD (Radimpex Software)
 • SAP 2000
 • Tower (Power Line Systems, Inc)
 • Eurocode Wind (индивидуална разработка за изчисляване ветровото натоварване върху СР конструкции съгласно изискванията на Еврокод)
 • Fund (индивидуална разработка)
  - Оразмеряване на масивни СБ фундаменти, работещи на пасивен земен натиск
  - Оразмеряване на масивни СБ фундаменти на изтръгване

  - Оразмеряване на масивни СБ фундаменти на преобръщане
  - Оразмеряване на масивни СБ фундаменти на  носимоспособност на основна плоскост с отчитане на различните категории почви и почвени характеристики

Остойностяване: Building Manager

Всички софтуерни продукти са лицензирани.

Компютрите и свързаните с тях периферни устройства са свързани в локална мрежа. Дружеството поддържа офис-оборудването чрез използване услугите на специализирани сервизни организации и частни лица.
Last Updated on Monday, 15 January 2018 13:52