mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_countertoday184
mod_vvisit_counteryesterday394
mod_vvisit_counterthis week2417
mod_vvisit_counterlast week3696
mod_vvisit_counterthis month9774
mod_vvisit_counterlast month4155
mod_vvisit_counterall days395501

We have: 2 guests online
Your IP: 3.236.142.143
 , 
Jun 22, 2024
Публикации Print E-mail
There are no translations available.

Специалистите на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД имат значителен опит в обхвата на дейности на фирмата, като текущо през годините следят развитието на съвременните и световни тенденции в сектора и ефективно налагат добриите международни практики в тази област. Настоящи и бивши служители на фирмата са автори и съавтори на редица доклади, статии, изследвания и нормативни документи, в това число:

 

1. Участие в работната група по написването на Наредба №3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

 

2. Големехов М.С.; Новият план за развитие на преносната електрическа мрежа е оптимален от гледна точка на режимите, преноса на ел. енергия и стабилността на ЕЕС; ЕНЕРГИЯ И ЕКОЛОГИЯ # 93 март 2008г.

 

3. Перпелицев В., Стоилов И.; Режими на работа на неутралата в електрическите мрежи средно напрежение; Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” –  Том 55, Св.III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините; София 2012г.

 

4. Бурванов К.И.; Особености при проектирането и внедряването на твърда ошиновка в разпределителни уредби високо напрежение; ЕНЕРГЕТИКА 6‘2012; ISSN 0324-1521;

 

 5. Бурванов К.И.; Основни технически изисквания и критерии за проверка и приемане на твърда ошиновка в разпределителни уредби високо напрежение; ЕНЕРГЕТИКА 2‘2013; ISSN 0324-1521;

 

 6. Перпелицев В., Стоилов И.; Анализ на рудничните електрически мрежи средно напрежение с резистивно заземена неутрала; Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – Том 56, Св.III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините; София;2013г.

 

 7. Бурванов К.И.; Изпитване на твърда ошиновка в разпределителни уредби високо напрежение; Годишник на Технически Университет - София - Том 63, книга 6, 2013г.; ISSN 1311-0829;

 

 8. Перпелицев В., Стоилов И.; Анализ на рудничните електрически мрежи средно напрежение с изолирана неутрала; Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – Том 57, Св.III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините; София;2014г.

 

 9. През 2016г. излезе от печат книгата:
        Захариев В.Т.; Наръчник за п
роектиране на механична част на въздушни електропроводни линии до 20kV; издателска къща Св.Иван Рилски, София, 2016г.; ISBN 978-954-353-312-1; с рецензент инж.К.Бурванов;

 

 10. Захариев В.Т., Бурванов К.И.; Оценка на механичното натоварване и свободния капацитет на стълбове за ниско напрежение; Годишник на Технически Университет - София - Том 67 книга 1, 2017г.; ISSN 1311-0829;

 

 11. Бурванов К.И.; Възможности за намаляване на електродинамичните усилия в твърдите шини при неуспешно автоматично повторно включване; Годишник на Технически Университет - София - Том 67, книга 1, 2017г.; ISSN 1311-0829;

 

 12. Със спомоществователството на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД през 2017г. излезе от печат книгата:
          Захариев В.Т.; 
Проектиране на механична част на въздушни електропроводни линии за напрежение 110kV; издателска къща Св.Иван Рилски, София, 2017г.; ISBN 978-954-353-331-2; с рецензент инж.К.Бурванов;

 

 13. Бурванов К.И.; Върху координацията на токовете на късо съединение с параметрите на електроенергийните обекти и съоръжения; ЕНЕРГЕТИКА 5‘2017; ISSN 0324-1521;

 

 14. Бурванов К.И., Захариев В.Т.; Mетод и алгоритъм за определяне режима на максимално напрежение на опън в изолирани проводници за мрежи средно напрежение; Годишник на Технически Университет - София - Том 68 книга 1, 2018г.; ISSN 1311-0829;

 

 15. Бурванов К.И.; Изследване термичната устойчивост на алуминиево-стоманени проводници при къси съединения в електрически мрежи за високо напрежение; Годишник на Технически Университет - София - Том 68, книга 1, 2018г.; ISSN 1311-0829;

 

 16. Захариев В.Т., Бурванов К.И.; Проектиране на въздушни електропроводни линии за напрежение 20 kV с изолирани проводници; ЕНЕРГЕТИКА 2‘2018; ISSN 0324-1521;

 

 17. Захариев В.Т., Бурванов К.И.; Проектиране на въздушни електропроводни линии за напрежение 20 kV с кабели за въздушно окачване; ЕНЕРГЕТИКА 3‘2018; ISSN 0324-1521;

 

 18. Бурванов К.И.; Ограничаване нивата на токовете на късо съединение в електрическа мрежа високо напрежение чрез използване на високотемпературни проводници; Годишник на Технически Университет - София - Том 69, книга 1, 2019г.; ISSN 1311-0829;

 

 19. Бурванов К.И.; Сравнителен анализ на математически модели за определяне мълниезащитните зони на открити разпределителни уредби високо напрежение; Годишник на Технически Университет - София - Том 69, книга 1, 2019г.; ISSN 1311-0829;

 

Last Updated on Tuesday, 16 April 2019 20:56