mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterднес140
mod_vvisit_counterвчера60
mod_vvisit_counterтази седмица485
mod_vvisit_counterминалата седмица683
mod_vvisit_counterтози месец977
mod_vvisit_counterпоследния месец4134
mod_vvisit_counterвсички дни378578

We have: 4 guests online
Your IP: 3.238.71.155
 , 
Апр 12, 2024
Направления Печат Е-мейл

Основните дейности на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ"ООД са в следните области:

Изследвания и проучвания в областта на развитието на електроенергийната система

 • Перспективни проучвания
 • Енергийни изследвания
 • Мрежи ВН
 • Ел. уредби
 • Генериращи мощности
 • Технико-икономически изследвания
 • ТКС (токове на късо съединение)
 • Потокоразпределение на мощностите
 • Компенсация на реактивна мощност
 • Други
021

Предпроектни проучвания, работни проекти и екзекутивни чертежи за подстанции и ел.уредби

 • Идейни и работни проекти за подстанции и ел. уредби
 • Компановъчни решения за открити уредби до 400 kV
 • Компановъчни решения за закрити уредби до 110 kV
 • Проекти по първична комутация - детайлни
 • Проекти по вторична комутация - детайлни
 • Проекти по релейна защита и автоматика на подстанциите и ел. уредбите
 • Автоматизирани системи за управление на подстанции, изпълнени с PC и контролери
 • Гръмозащитни и заземителни инсталации на ел.уредби и подстанции, включително и специални решения
 • КРУ - ВН - СрН (от 6 до 400 kV) изпълнени със SF6; вакуумни за Ср.Н.
 • Проекти за рехабилитация и възстановяване
 • Маслосъбиращи инсталации
 • Пожарогасителни инсталации
 • СОТ и ПИ(Сигнално Охранителна Техника и ПожароИзвестяване)
 • Технологични задания по части АС, благоустрояване, пътища и др.
 • Дизел-генераторни станции
 • Уредби за сигнализация на ел.уредбите
 • Уредби за собствени нужди постоянен и променлив ток
 • Изготвяне и оценка на тръжни документи за  изграждане  на  подстанции  под ключ
 • Изготвяне и оценка на тръжни  документи за всички видове ел.  съоръжения, релейни защити, контролери и др.
 • Геодезични заснемания на площадки и линейни обекти
 • Изготвяне на екзекутивни документации и чертежи. Ексзекутивни заснемания

Предпроектни проучвания, работни проекти и екзекутивни чертежи за електропроводни линии В.Н.

 • Въздушни електропроводни линии до 400 kV
 • Оценка състоянието на съществуващи електропроводи и проекти за рехабилитация на същите
 • Оптични кабели за нови въздушни електропроводни линии; подмяна на м.з.въжета на съществуващи електропроводи с оптични влакна
 • Изследвания, оразмерявания и изчисления на всички елементи на въздушни електропроводи - проводници м.з.въжета, изолация, арматурни части, стълбове, фундаменти и др.
 • Изготвяне и оценка на тръжни документи за доставка на всички елементи на въздушните електропроводи
 • Консултантска и инженерингова дейност в областта на въздушните електропроводи
 • Картографиране и координиране на въздушни електропроводи

Възобновяеми енергийни източници

 • Изследвания за присъединяване към Електроенергийната система 110-400 kV
  на Р. България
 • Присъединяване на централи, ветроенергийни паркове, фотоволтаични централи
  и консуматори на ел.енергия към ЕЕС на Р.България
 • Проучване и проектиране на ветроенергийни паркове
 • Проучване и проектиране на фотоволтаични централи
 • Архитектурно строителна част, планировка, пътища, ВиК

Автоматика и телемеханика на енергийната система

 • Телемеханика на енергийни обекти до 400 кV
 • Високочестотни канали по ВЛ до 400 кV
 • Оптични канали и връзки
 • Противоаварийна автоматика на енергийната система
 • Мрежово телеуправление на райони от енергийната система
 • Телекомуникационни системи по оптични влакна
 • Телефонни и оптични кабели
 • Системи за основно и резервно захранване на диспечерски пунктове и енергийни обекти
 • Технологическата част за диспечерски пунктове за управление на енергийната система до ниво ЦДУ
 • Технологически задания по части АС, благоустрояване, ел. част, осветление на диспечерски пунктове
 • Радиорелейни линии
 • УКВ радио мрежа за нуждите на експлоатацията на енергийни обекти
 • Инженерингови услуги в областта на внедряването на автоматизирани системи за диспечерско управление
 • Изготвяне на тръжни документи за доставка на телекомуникационна апаратура и апаратура за предаване на данни
 • Оценка на тръжни документи за доставка на телекомуникационна апаратура и апаратура за предаване на данни

Градски електрически мрежи

 • Проектиране на генпланове за електроснабдяване на градове, жилищни квартали, курортни комплекси и промишлени зони
 • Външно електрозахранване на обекти
 • Проектиране на трафопостове
 • Проектиране на възлови станции
 • Проектиране на кабелни линии до 110 kV
 • Проектиране на кабелни линии 10 и 20 kV
 • Проектиране на кабелни линии ниско напрежение

Архитектурно - строителна част

 • Проектиране на различни типове и видове строителни конструкции за открити уредби до 400 kV
 • Проектиране на промишлени, административни и помощни сгради за нуждите на подстанциите и ел.уредбите
 • Проектиране на стоманени портали до 400 kV и стоманобетонови стълбове до 20 kV
 • Проектиране на стоманорешетъчни стълбове за електропроводи
 • Проверка на сеизмична устойчивост на съществуващи сгради и проектиране на укрепващи конструкции
 • Проектиране на трафопостове, тръбни мрежи и тунели и кабелни линии 20 kV, НН и възлови станции
Последно променен на Понеделник, 28 Април 2014 12:39